Pemberian sewa kepada anggota dengan pemberlakuan ujrah/upah